Правна информация

Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 30-32
54292 Trier

тел: +49 651 98127-0
факс: +49 651 98127-10
имейл: info@gracher.de
уебсайт: www.gracher.de

Регистрирано дружетво

„Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG“ се представлява от „Gracher Surety GmbH“, гр. Трир. Алфонс-Мария Грахер, Маркус Чех и Карл E. Хьостерман са управители и на двете дружества.

Централно управление

54292 Trier

Търговски регистър – регистърен съд

Registergericht Wittlich
Номер в търговския регистър:

HRA 40131

Регистрационен номер по ДДС

DE 251789308

Регистрирано като застрахователен брокер. Лицензирано съгласно § 34d, ал. 1 от германския Правилник за стопанската дейност (Gewerbeordnung, GewO).

Уебсайт

Концепция за оптимизация на търсачките

contend Digital Content Marketing GmbH
www.contend.agency

Дизайн & програмиране

Die Grafiker – Glause & Kummetz GbR
Gaudystr. 4, 10437 Berlin
www.diegrafiker.de

Снимков материал, предоставен от

© Nuthawut / Fotolia
© relif / Fotolia
© chungking / Fotolia
© Alex Machado / unsplash.com
© Alexander Sinn / unsplash.com
© Alexander Andrews / unsplash.com
© Arshad Pooloo / unsplash.com
© Beatriz Perez Moya / unsplash.com
© Ben Hershey / unsplash.com
© Crystal Kwok / unsplash.com
© Daniel von Appen / unsplash.com
© Efe Kurnaz / unsplash.com
© Ian Dooley / unsplash.com
© James Sullivan / unsplash.com
© Jeremy Galliani / unsplash.com
© Jj Ying / unsplash.com
© Kinsey / unsplash.com
© Liane Metzler / unsplash.com
© Scott Webb / unsplash.com
© Solomon Hsu / unsplash.com
© Sweet Ice Cream Photography / unsplash.com
© Victoire Joncheray / unsplash.com
© Waldemar Brandt / unsplash.com
© Dan Gold / unsplash.com
© Diana Feil / unsplash.com
© Gleen Meneghin / unsplash.com
© Lemur / unsplash.com
© Gabrigel on Unsplash

Отказ от отговорност

Съдържанието на този уебсайт е изготвено внимателно и подлежи на периодично актуализиране. Независимо от това е възможна появата на грешки в съдържанието (напр. технически грешки, подправяне от неоторизирани трети лица), поради което не поемаме отговорност за точността, пълнотата и актуалността на представеното съдържание. Това се отнася и за съдържанието на външни интернет страници, към които препраща нашият уебсайт. Не приемаме съдържанието на такива външни интернет страници като наше съдържание.
Следователно „Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG“ не носи отговорност за вреди, настъпили поради използването на такова съдържание, освен в случаите на умишлени действия или действия поради груба небрежност от страна на „Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG“, негови представители или агенти. „Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG“ не поема отговорност за чуждо съдържание, до което то само осигурява достъп (§ 9, ал.1 от германския Закон за телеуслугите (Teledienstegesetz, TDG). Автоматичното и временно съхранение на съдържание от външни уебсайтове на сървърите на „Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG“ се счита също за предоставяне на достъп съгласно § 11, ал. 2 от германския Закон за телеуслугите (TDG).

Разяснения във връзка със защитата на данните

Когато на потребителят е предоставена възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси) в рамките на предлаганите от нас онлайн услуги, предоставянето на такава информация се осъществява изцяло на доброволни начала.

„Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG“ третира като конфиденциални всички лични данни, необходими за обработката на запитвания и кореспонденция. Такива данни не се предоставят на трети страни, освен с изричното съгласие на подателя.

Задължителна информация за притежателите на застрахователни полици съгласно § 42b, ал. 2 от германския Закон за застрахователните договори (Versicherungsvertragsgesetz, VVG), във връзка с § 11 от германската Наредба за застрахователното посредничество (Versicherungsvermittlungsverordnung, VVV).

Законът ни задължава, преди да установим бизнес отношения, да Ви предоставим следната информация срещу писмено потвърждение от Ваша страна.

Статут на посредник

В сферата на застраховането разполагаме с лиценз за извършване на брокерска дейност съгласно § 34d от германския Правилник за стопанската дейност (GewO). Лицензът е издаден от компетентните органи (Ordnungsamt) на гр. Трир на 14.11.2006 г. със съдържанието, публикувано на 22.02.1999 г. (BGBI. I S. 202).

Надзорен орган

Industrie- und Handelskammer Trier Herzogenbuscher Str. 12, 54292 Trier Tel.: +49 651 97 77-0 http://www.ihk-trier.de

Регистрационен номер и орган, водещ регистъра

Регистрационен номер: D-8AB3-2HSO5-55 в регистъра на брокерите: www.vermittlerregister.org

Орган, натоварен с воденето на регистъра по § 11а от германския

Правилник за стопанската дейност (GewO), е Асоциацията на германските индустриално-търговски камари: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) Breitestraße 29, 10187 Berlin, тел.: +49 30 203 08-0

Швейцария

Регистрационен номер: 34823
Регистриран в регистъра на застрахователния посредник: www.finma.ch/de/

Орган за финансов контрол:
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Laupenstrasse 27
CH-3003 Берн
Тел. +41 31 327 91 00

Великобритания

Регистрационен номер: 804085
Регистриран в регистъра на застрахователния посредник www.fca.org.uk/

Орган за финансов контрол:
Financial Conduct Authority
FCA Head Office
12 Endeavour Square
Лондон E20 1JN
Тел. +44 20 7066 1000

Дялово участие в застрахователни компании

Не притежаваме пряко или непряко дялово участие в застрахователни компании в размер на повече от десет процента от правата на глас или от капитала.

Дялово участие на застрахователни компании

Никоя застрахователна компания не притежава пряко или непряко дялово участие в размер на повече от десет процента от правата на глас или от капитала на нашето дружество. Няма дялови участия.

Помирителен орган за застраховки „Живот“ и застраховки на имущество

Versicherungsombudsmann e.V.
Kronenstraße 13, 10117 Berlin

Помирителен орган за здравни застраховки и застраховки за дългосрочни грижи

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kronenstrasse 13, 10117 Berlin

Лична информация

Алфонс Мария Грахер (Alfons Maria Gracher)

женен, с три деца

Банков служител, завършил бизнес администрация. От 2000 г. управляващ съдружник в Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH und Co. KG – най-големия доставчик на услуги в сферата на гаранционните застраховки в Германия.

Като експерт и член на комисията по финанси при Промишлената и търговска камара (IHK) той участва в консултациите, свързани с прилагането на директивите и другите регулативни актове на Европейската комисия.

От 2013 г. е съучредител и член на управителния съвет на BARDO e. V., където ръководи специализирана комисия по въпросите свързани с гаранционните застраховки. В качеството си на съучредител на Surety Alliance той има широки международни контакти.

Лична информация

Виктор Маргаритопулос (Viktor Margaritopoulos)

завършил Бизнес администрация роден 1980 г., съжителстващ на семейни начала, едно дете От 18 години работи успешно в сектор Продажби и консултиране в областта на застраховането, промишлеността, банки и финанси, включително и в Deutschen Bank Privat und Geschäftskunden AG, както и в Euler Hermes Германия. Ментор и доцент в областта на застрахователното дело и бизнес администрацията, вкл. в Институт за дуално обучение в Манхайм, Германия. Член на комисията по застраховане при Индустриално-търговската камара на провинция Заарланд, Германия. Член на сдружение Делови клуб на икономиката [Arbeitskreis Wirtschaft e. V.]

Лична информация

Хорст Вингентер (Horst Wingenter)

Обучение за банков служител. Мениджър в частна банка. Прокурист и директор в две големи международни банки. Член на ръководството на Грахер. Съветник със специални функции. Стратегически консултант. Длъжностно лице по защита на личните данни.

Лична информация

Кристиан Волбер (Christian Wolber)

Г-н Волбер получава квалификация като банков служител, след което завършва бакалавър в Маастрихт, Холандия (специалност Международен бизнес) и специализира в чужбина – в Еквадор и в Университета в Санкт Гален, Швейцария (магистър по Банково дело и финанси).

След приключване на следването прекарва последните 12 години в Лондон, като отначало работи в Barclays Capital, а по-късно в Citigroup, съответно в сферата на заемното финансиране – финансиране от капиталовите пазари. Там той отговаря за структурирането и пласирането на финансови решения за корпоративни клиенти и частни инвеститори. По-късно се премества в отдела за финансово консултиране (Debt Advisory) на Ondra Partners (също в Лондон).

В Грахер г-н Волбер отговаря за финансовите консултации. Освен с дългогодишен опит в сферата на финансирането, той разполага и с широка мрежа от финансови партньори, в т. ч. банки, кредитни фондове (Private Debt), фондове за мецанин финансиране, както и множество други алтернативни кредитори.

Лична информация

Карл Е. Хьостерман (Carl E. Hoestermann)

Адвокат

род. 1961 г., женен, с 3 деца

1992 г. – завършва стажантска програма в Deutsche Bank AG, Франкфурт, Германия. По-късно асистент на ръководството на филиала в Дуисбург, Германия, а впоследствие директор на два големи филиала.

В края на 1997 г. започва работа в Hochtief AG в Есен, Германия, където ръководи отделите по корпоративни финанси, връзки с инвеститорите и управление на активи. Отговаря за множество проекти на Hochtief AG, в т. ч. международни. От 2004 г. изпълнява и функцията на заместник-председател на управителния съвет на Hochtief Pension Trust e. V. – инвестиционен фонд, създаден с цел финансиране на вътрешните пенсионни задължения на концерна.

Дългогодишен международен опит в сферата на управлението и реализацията на проекти, в т. ч. мащабни проекти свързани с гаранционни застраховки за оперативни дружества в САЩ и Канада.

Лична информация

Волфганг Боймер (Wolfgang Bäumer)

След завършване на средното си образованието, преминава обучение за банков служител в спестовна банка, като впоследствие е назначен в кредитния отдел на същата.

Завършва право в Бон, като полага успешно Втори държавен изпит. След това работи в отдела за корпоративни клиенти на Deutsche Bank AG.

По-късно се прехвърля в областта на лизинга на недвижими имоти, като работи за дъщерни дружества на Dresdner Bank и Commerzbank. На тази си позиция отговаря за структурните и финансовите аспекти на редица крупни проекти, в частност следи за спазването на международните счетоводни стандарти.

От 2013 г. работи за Грахер, с основен акцент върху строителната индустрия и разработването на проекти.

Лична информация

Кристоф Шпулер (Christoph Spuller)

Специалист по застраховане. Следва бизнес администрация във Висшия институт в Кьолн, Германия (специалност Застрахователно дело).

Различни дейности в сферата на продажбите за международни застрахователни посредници в Германия и Люксембург.

В продължение на няколко семестъра е лектор по бизнес администрация към Висшия институт в Трир, Германия.

Лична информация

Едвин Якобс (Edwin Jacobs)

След обучението си за банков служител и отбиване на военна служба завършва курс за одитори при одиторска асоциация. Впоследствие работи като одитор на банки, а след това и като ръководител на одитен отдел.

Работи няколко години като ръководител на кредитен отдел и прокурист, след което на два пъти изпълнява функции в управителните съвети на кооперативни банки.

Допълнително придобива множество специализации, като например „Дипломиран икономист – банково дело“ и „Специалист по финансово консултиране“.

При Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG подпомага специалистите по гаранционни услуги и отговаря за обучението на персонала.

Лична информация

Константин Нариков (Konstantin Narykov)

Икономист / англицист

роден 1991 г., женен, с едно дете

След като завършва успешно икономика и английска филология в университета в Трир, Германия, Нариков натрупва опит във финансовия център Люксембург.

През февруари 2018 г. постъпва в Грахер, където работи като специалист в сферата на гаранциите, като същевременно подпомага предприятието при разработването на собствени софтуерни решения.

На човек

Корнелия Йосич

Банкер

JРодена 1970, една дъщеря

 Г-жа Йосич започва професионалната си кариера през 1987 година с обучението си като банков служител в Commerzbank AG в Карлсруе, където след дипломирането си бързо навлиза в света на международния бизнес.
След като работи в Хайделберг, Баден-Баден и Карлсруе в сферата на продажбите с корпоративни клиенти, през 1998 година тя се релокира в централата на Commerzbank AG, където отговаря за бизнес отношенията с банки в Източна Европа.

През 2000 година г-жа Йосич заема първата си мениджърска позиция като прокурист в Мюнхен – отново в сферата на бизнеса с корпоративни клиенти като ръководител продажби за международния пазар в Южна Бавария. През 2007 година тя се преориентира към класически продажби в ролята на консултант за корпоративни клиенти, където отговаря за развитие на портфолиото на малки и средни, а по-късно и на по-големи предприятия. През 2014 година поема управлението на отдел Корпоративно кредитно администриране и отговаря за договарянето и финансирането на МСП в Южна Бавария. Като част от непрекъснатия процес на оптимизация, тя допринася за финансирането на проекти и управлението на техните гаранции. От 2018 година тя се посвещава на страстта си към продажбите и обслужва средни и по-големи предприятия в Мюнхен, а от 2020 година в Карлсруе.

Благодарение на досегашното си кариерно развитие, г-жа Йосич има почти 30 годишен професионален опит в обслужването на корпоративни клиенти.

Лична информация

Лана Срданович

Икономист

Род. 1982, омъжена, с едно дете

През 2005 започва кариерата си като чиновник, а по-късно като младши специалист корпоративни финанси в белгардския клон на LHB Internationale Handelsbank AG – Франкфурт. От 2012 работи като консултант корпоративни клиенти с фокус върху банковите гаранции към Dunav Banka AD в Белград. През 2015 се прехвърля към ProCredit Bank AG във Франкфурт, където също работи като консултант корпоративни клиенти, а по-късно и като старши консултант корпоративни клиенти. Срданович се справя отлично с решаването на комплексни задачи като анализ на кредитния риск и обработката на заявления за кредит.

Благодарение на досегашната си професионална кариера, г-жа Срданович има над 15 години опит в бизнеса с корпоративни клиенти.

От септември 2021 е старши консултант в екипа на Грахер във Франкфурт.

На човек

Люба Никифорова

Икономист, родена 1981 г., 1 дете

Дипломa по Стопанско управление с фокус Финанси от Рупрехт – Карлс – Университет Хайделберг, Германия, последвана от магистърска степен по Европейска политика и управление от Лондонското училище по икономика и политически науки, Великобритания.

От 15 години работи в България като експерт по бизнес развитие в различни сфери – търговия с електрическа енергия, възобновяема енергия, енергийна ефективност, Европейско финансиране. Отговаря за оптимизирането на разходите за електроенергия в енергоемка индустриална компания, която става първият български индустриален потребител, който покрива собствените си енергийни нужди чрез активна търговия с електроенергия и по този начин постига значителни финансови спестявания.

Лична информация: От май 2020 г. работи за Грахер като специалист гаранции стандартни продукти.

Лична информация

Юзай Сюрдем (Özay Süerdem)

След обучението си като банков служител в Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) г-н Сюердем придобива паралелно с работата си бакалавърска и магистърска степен във FOM Hochschule (FOM) по специалността Бизнес администрация (с акцент върху Финанси), както и Финанси и счетоводство в Кьолн, Германия. През това време г-н Сюердем работи в областта на финансирането в банки и предприятия – доставчици на финансови услуги като старши бизнес консултант, кредитен анализатор, консултант Клиенти, както и продавач-консултант.

Последно г-н Сюердем е работил в компаниите от BIG-4 в одита, в сектор Консултиране и одитиране на кредитни дружества. Освен различни консултантски проекти, свързани с кредитиране, основните му задачи включват оценка на сложни кредитни ангажименти (по-специално проектно и заемно финансиране). В Грахер г-н Сюердем работи като специалист по всички аспекти на корпоративното финансиране, в тясно сътрудничество с г-н Волбер. Задачите му включват анализ и консултиране.

Лична информация

Кай Грове

роден през 1976 г., женен, баща на 3 деца

Започва обучението си в Kreissparkasse Везермюнде-Хаделн през 1996 г., след отбиване на военната си служба. След успешното завършване на обучението си, г-н Грове работи в Главен отдел „Корпоративно банкиране“ като кредитен специалист, в секретариата на отдел „Корпоративно банкиране“, както и като финансов анализатор. В този период се обучава допълнително и за специалист и администратор по спестовни банки. През 2007 г. г-н Грове се премества в отдел „Продажби“ и работи като консултант на корпоративни клиенти, където обслужва стартъп компании, самонаети лица и лица, упражняващи свободни професии, търговски дружества и корпоративни клиенти по всякакви въпроси в областта на банковото и застрахователното дело.

През 2013 г. г-н Грове започва работа като консултант на корпоративни клиенти в MMV Leasing GmbH в Хамбург. На 01.04.2015 г. е назначен за регионален ръководител в новооткрития филиал в Бремен, а на 01.01.2017 г. – за ръководител на филиала. През 2017 г. г-н Грове се прехвърля в abcfinance GmbH и започва работа също в отдел „Продажби-лизинг“ като мениджър Клиенти, а по-късно като мениджър Ключови клиенти, съответно като специалист по финансиране на продажби. В отдел „Продажби-лизинг“ се разработват и прилагат концепции за финансиране на продажби в областта на специализираната търговия.

Въз основа на досегашното си професионално развитие, г-н Грове има повече от 20-годишен опит в обслужването на корпоративни клиенти и В2В дейностите.

От 01.07.2020 г. г-н Грове е част от екипа по депозити в Грахер Кредит- унд Кауционсмаклер ГмбХ & Ко. КГ в северна Германия.

Лична информация

Кристиан Бос

Кристиан Бос има повече от 10 години опит в застраховането на гаранции, придобит в хода на дейността му за Nationale Borg и Atradius Bonding. Силно ориентиран към потребностите на клиентите, Кристиан Бос е опитен експерт в търсенето и намирането на креативни решения в интерес на всички участващи страни.
С широките си контакти в банковите и застрахователни среди и приоритетна насоченост към европейския бизнес, Кристиан ще бъде ангажиран с търсенето на нови бизнес възможности за групата „Грахер“ на национално и международно равнище.
Негови отличителни качества и умения са ориентираният към клиентите подход, кръстосаните продажби и сделките с мултинационални компании.“

Лична информация

ТОМАС ХОТМАН

завършил икономика и застрахователно дело.

Роден 1965г., съжителстващ на семейни начала.

Над 35 години работи успешно в сферата на консултуране, продажби и акаунт мениджмънт при компании като LeasePlan, von Rundstedt и Euler Hermes.

През 2013 г. започва при Euler Hermes в отдела по продажби с фокус акаунт мениджмънт.

Има дългогодишен опит при управлението на проекти и оптимизирането на процеси на национално и международно ниво, както и при обслужване и консултиране на компании.

В отдела по кредитно застраховане на Грахер, е отговорен за консултирането на клиентите и за ръководството и контрола при развитието на екипа.

Лична информация

Д.ф.н. Томас Мьолднер

Разведен, с едно дете

Следва английска и славянска филология, През 1992 получава докторска степен в областта на английската лингвистика.

От 1993 работи в банковия сектор, с фокус върху кредитиране, посредничество при кредитиране и оптизимиране на процесите. През 2021 се присъединява към Грахер като старши консултант – гаранции.

 

Лична информация

Карстен Шак

Роден 1979 г., женен с две деца

Банкер, завършил бизнес администрация, сертифициран мениджър по кредитен риск към Frankfurt School of Finance & Management. Професионалната кариера на Карстен Шак започва като стажант във Volksbank Bonn Rhein Sieg
eG с фокус към корпоративния сектор. След успешното завършване на ледването си, Шак заема позиция като корпоративен консултант на регионални средни предприятия. Опит в областта на факторинга придобива като акаунт мениджър при VR FACTOREM GmbH, а след това развива и продажбените си умения при HSBC. По-късно заема позицията на старши регионален мениджър в отдел „Финансиране на търговски вземания“ в Coface Finanz GmbH за региона на Кьолн. През 2018 г. поема ролята на старши регионален мениджър Deal Structuring. През същата година се връща към сектора на продажбите в ABN AMRO Commercial Finance, където отговаря за привличането на нови клиенти, както и за поддържането и развитието на различни канали за предлагането на услуги като факторинг, лизинг и финансиране на складови наличности.

При Грахер той ще отговаря за услугите в сферата факторинга. В допълнение към 20-годишния си опит в областта на финансите и кредитирането, той разполага с обширна мрежа от кредитни застрахователи, факторинг компании, финансови институции и специалисти.

Лична информация

Андреас Берг

След своето обучение като застрахователен специалист в Signal Iduna Gruppe / Hansa-Invest и Donner & Reuschel Privat Bank през 2001 г., Андреас Берг първоначално се фокусира върху консултирането на местните майстори в областта на финансирането и върху концепцията за оптималната застрахователна защита.

Благодарение на досегашното си кариерно развитие, Андреас Берг е натрупал над 20 години опит със средни компании.

От 01.10.2017 той е част от екип Гаранции на Грахер за района на Северен Рейн-Вестфалия.

Лична информация

Андрè Офенлох (André Ofenloch)

роден 1974 г., съжителстващ на семейни начала, две деца

Vспециалист по застраховане, завършил Бизнес администрация

Започва професионалната си кариера през 1993 г. в тогавашното дружество Allgemeinen Kredit AG (по-късно Coface Deutschland AG) като анализатор и застраховател в сектор Кредитна линия. През 2003 г. се прехвърля в тогава новоучредената факторинг компания Coface Finanz GmbH, която е част от същия концерн. Там работи отначало като акаунт мениджър в сектор Търговски факторинг. От 2006 г. г-н Офенлох в качеството си на прокурист отговаря и за ръководството на отделите Бизнес развитие, Институционални клиенти / Рефакторинг и Обратен факторинг. През 2014 г. поема позицията мениджър продажби в отдел Факторинг и от този момент до края на 2018 г. ръководи 15-членния децентрализиран екип по продажбите в сектор Факторинг. Освен това за известен период от време (от 2018 г. до края на 2019 г.) изпълнява паралелно функцията на ръководител на новосъздадения отдел Структуриране на нови клиенти и онбординг.

В Грахер г-н Офенлох отговаря за отделите Факторинг и Финансиране на вземания и покупки. Освен с дългогодишния си опит в областта на финансирането и кредитното застраховане той разполага с широки контакти с кредитни застрахователи, доставчици на факторингови услуги, кредитни институции и доставчици на финансиране за покупки.