Защита на данни

Декларация за поверителност

Обща информация

Уважаваме правото Ви на защита на личните данни и третираме личните Ви данни като поверителна информация, въз основа на настоящата декларация за защита на личните данни и в съответствие с действащите законови разпоредби.

Нашият уебсайт може да се използва и без предоставяне на лични данни. Когато такива се събират  на нашия уебсайт (като напр. име, адрес или имейл адреси), това винаги става доброволно, доколкото е възможно. Личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети страни без Вашето изрично съгласие.

Предприели сме необходимите мерки за защита на нашите системи и за предаване на събраните данни, напр. чрез формата за контакт, по сигурен начин. Предаването на данни е криптирано чрез използване на протокол SSL (Secure Socket Layer). Криптираният чрез SSL уебсайт се разпознава в браузъра по съответния символ, или в URL адреса – по протокола HTTPS (https://www.gracher.de…).

Лични данни

Личните данни представляват индивидуални данни за физическите лица, които позволяват да се направи извод за техните лични, икономически и други обстоятелства. Това включва например данни за адрес и достъпност.

Те не включват информация, която не може да бъде пряко свързана с действителната Ви самоличност.

Могат да бъдат посещавани всички рубрики, съдържащи се в публично достъпната част на нашия уебсайт. За целта не се изисква автентикация на потребителите. Изключение от това правило представлява регистрацията за някоя от нашите персонализирани услуги, за които изискваме въвеждане на име и други лични данни, доколкото е или е била включена съответна онлайн форма. Без тази информация не можем да предоставим тези услуги. В този смисъл въвеждането на данните е доброволно, но задължително необходимо за регистрацията. Всички предоставени от Вас лични данни се третират в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Данните се обработват само за конкретната цел и не могат да се предоставят на трети страни. Изключения са допустими тогава, когато предаването на данните е необходимо за обработка на Вашите запитвания – най-вече във връзка с договори.

 

Бисквитки

Някои уебсайтове използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките не увреждат Вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките се използват, за да направят предложенията ни по-удобни, по-ефективни и безопасни за потребителите. Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър и управлявани от Вашия браузър.

Повечето от използваните от нас бисквитки са така наречените „сесийни бисквитки “. Изтриват се автоматично след края на посещението Ви. Други бисквитки остават съхранени на Вашето крайно устройство, докато не бъдат изтрити ръчно или автоматично. Бисквитките ни позволяват да разпознаем вашия браузър при следващото Ви посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да можете да ги разрешавате само в определени случаи, да изключите приемането на бисквитки в някои случаи или изцяло, както и да активирате автоматичното им изтриване при затваряне на браузъра. При деактивиране на бисквитките е възможно функционалността на уебсайта да бъде ограничена.

Допълнителна информация за бисквитките може да намерите в нашата политика относно бисквитките.

 

Сървърни лог файлове

Доставчикът на хостинг услуги за уебсайта автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни лог файлове, предавани автоматично от използвания от Вас браузър.

Сървърните лог файлове са: тип/версия на браузъра, информация за използваната операционна система, препращащ URL адрес, име на хоста на компютъра за достъп, както и време на заявката към сървъра.

Тези данни не могат да бъдат свързани с конкретни лица и не могат да бъдат обединявани с други източници на данни. Запазваме си правото на последваща проверка на такива данни, ако съществуват конкретни индикации за незаконосъобразното им използване.

Google Analytics

Нашият уебсайт използва  Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва „бисквитки“, представляващи текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и се използват от съответния уебсайт за анализиране на начина, по който потребителите го използват. Събраните от бисквитката данни за използването на уебсайта (вкл. и Вашият IP адрес) се предават и съхраняват от Google на сървъри в САЩ. Google използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за съставянето на отчети за операторите на уебсайта относно активността на потребителите, както и за предоставянето на други услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет.

Освен това Google  може да предоставя тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато такива трети страни обработват съответните данни от името на Google. Google не може да свързва Вашия IP адрес с никакви други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като направите съответните настройки на Вашия браузър, но имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на нашия уебсайт. С използването на уебсайта се съгласявате с обработката на Вашите данни от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Форма за контакт

При изпращането на запитвания чрез формата за контакт, по факс или чрез други начини за връзка с нас, Вашите данни, включително посочените от Вас координати за връзка, се съхраняват и използват за целите на обработка на запитването, както и при допълнителни въпроси. За обработката на Вашето запитване е необходимо съгласието Ви. Запазваме си правото да извършим проверка на предоставените от Вас данни. Данните не могат да бъдат предоставяни на трети страни без Вашето съгласие.

Предаване, съхранение и обработка на данни

Ние съхраняваме, обработваме и използваме общи и лични данни за целите на съответното запитване, бизнес отношения, договори или законови разпоредби, като напр. срокове за съхранение. Съхраняването и обработката се извършват изключително на защитени ИТ системи с ограничен достъп.

Съгласие за обработване на лични данни

За да можем да обработим и да отговорим на запитвания чрез уебсайта е необходимо Вашето съгласие. Съгласието Ви е необходимо и за обработването на лични данни, докато траят бизнес отношенията ни с Вас, както и за срока на съответните договори. Съгласието може да бъде оттеглено писмено или чрез формата за контакт, и следва да съдържа недвусмислено волеизявление. За недопускане на злоупотреби, съгласието и оттеглянето му се проверяват от нас. Съгласието на лица под 16-годишна възраст, живеещи в Германия, е невалидно без съгласието на родител или законен настойник.

Информационен бюлетин

Бележки във връзка с информационния бюлетин и съгласията

Изложеното по-долу има за цел да Ви информира относно съдържанието на нашия информационен бюлетин, процедурите за регистрация, изпращане и статистически анализ, както и за Вашето право на възражение. С абонирането си за нашия информационен бюлетин давате съгласието си за получаването му, както и за горепосочените процедури.

Съдържание на информационния бюлетин

Изпращаме информационни бюлетини, имейли и други електронни известия, съдържащи рекламна информация (наричани по-долу „бюлетини“) само въз основа на съгласието на съответния получател или на законосъобразно разрешение за това. Доколкото в рамките на регистрацията за бюлетина се предоставя конкретно описание на неговото съдържание, същото е меродавно за съгласието на потребителя. Освен това бюлетините ни съдържат информация по теми, свързани с познанията на клиентите и управлението на адвокатски кантори.

Двуетапно абониране и протоколиране

Регистрацията за нашия информационен бюлетин протича по т. нар. двуетапна процедура, при която след регистрацията получавате имейл с линк, върху който трябва да кликнете, за да потвърдите регистрацията си. Това потвърждение е необходимо за да се гарантира, че никой не може да се регистрира с чужд имейл адрес.

Регистрацията за информационния бюлетин се протоколира, за да се осигури доказателство за спазването на приложимите законови изисквания. Това включва съхраняване на данни  за часа на регистрация и часа на потвърждението, както и за IP адреса. Записват се и промените във Вашите данни, съхранявани в „Cleverreach“.

Доставчик на електронни пощенски услуги „Cleverreach“

Информационният бюлетин се изпраща чрез „Cleverreach“ – специализирана платформата за изпращане на бюлетини, разработена от „CleverReach GmbH & Co. KG“, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Германия.

Имейл адресите на получателите на нашия информационен бюлетин, както и другите им данни, посочени по-горе, се съхраняват на сървърите на „Cleverreach“ в Европа. „Cleverreach“ използва данните за разпращане и оценяване на бюлетина от наше име. Освен това „Cleverreach“ може да използва данните за оптимизиране и подобряване на собствените си услуги, напр. за техническа оптимизация на разпращането и представянето на бюлетина, или с икономическа цел – за да се установи, от кои държави са получателите на бюлетина. „Cleverreach“ няма право да използва данните на получателите на нашия бюлетин, за да кореспондира директно с тях, нито да ги предоставя на трети страни.

Доверяваме се на надеждността на „Cleverreach“ и на осигурената от нея сигурност на информационните технологии и на данните. Освен това с „Cleverreach“ имаме сключен договор за обработка на данни, по силата на който „Cleverreach“ се ангажира да защитава данните на нашите потребители, да ги обработва от наше име в съответствие с разпоредбите на договора и най-вече да не ги предоставя на трети страни.

Промяна, информация, изтриване, блокиране

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за предаване на данни, като от този момент нататък няма да получавате от нас никакви реклами и бюлетини по имейл. Освен това имате право по всяко време да получите безплатна информация относно съхраняваните Ваши лични данни, техния източник и получател, както и за и целта на обработката им. Имате право и на коригиране или изтриване на Вашите лични данни.

За коригиране на личните Ви данни извършваме проверка на Вашата самоличност, респ. на Вашите данни съгласно установената процедура и по подходящ начин.

По тези и други въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете с нас по всяко време на посочения адрес или чрез формата за контакт. Необходимо е да се уточни, че предоставяме информация само на надлежно оторизирани лица. Промени също могат да се правят само въз основа на искане, подадено лично от оторизираните лица. Промените в личните данни, използването, съхранението и предаването на данните, се осъществяват незабавно след положителна проверка, при условие, че не са налице ограничения във връзка с промяната на данните – напр. въз основа на законови разпоредби, срокове за съхранение.

Възражение срещу провеждането на рекламна дейност по телефон, факс и имейл

С настоящото възразяваме срещу използването на нашите данни за контакт, публикувани в рамките на задължението за оповестяване на данни за издателя,  за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на сайта изрично си запазват правото да предприемат правни действия срещу непоискано изпращане на спам съобщения или друг вид рекламни материали по обикновена или електронна поща.

Лична информация

Алфонс Мария Грахер (Alfons Maria Gracher)

женен, с три деца

Банков служител, завършил бизнес администрация. От 2000 г. управляващ съдружник в Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH und Co. KG – най-големия доставчик на услуги в сферата на гаранционните застраховки в Германия.

Като експерт и член на комисията по финанси при Промишлената и търговска камара (IHK) той участва в консултациите, свързани с прилагането на директивите и другите регулативни актове на Европейската комисия.

От 2013 г. е съучредител и член на управителния съвет на BARDO e. V., където ръководи специализирана комисия по въпросите свързани с гаранционните застраховки. В качеството си на съучредител на Surety Alliance той има широки международни контакти.

Лична информация

Виктор Маргаритопулос (Viktor Margaritopoulos)

завършил Бизнес администрация роден 1980 г., съжителстващ на семейни начала, едно дете От 18 години работи успешно в сектор Продажби и консултиране в областта на застраховането, промишлеността, банки и финанси, включително и в Deutschen Bank Privat und Geschäftskunden AG, както и в Euler Hermes Германия. Ментор и доцент в областта на застрахователното дело и бизнес администрацията, вкл. в Институт за дуално обучение в Манхайм, Германия. Член на комисията по застраховане при Индустриално-търговската камара на провинция Заарланд, Германия. Член на сдружение Делови клуб на икономиката [Arbeitskreis Wirtschaft e. V.]

Лична информация

Хорст Вингентер (Horst Wingenter)

Обучение за банков служител. Мениджър в частна банка. Прокурист и директор в две големи международни банки. Член на ръководството на Грахер. Съветник със специални функции. Стратегически консултант. Длъжностно лице по защита на личните данни.

Лична информация

Кристиан Волбер (Christian Wolber)

Г-н Волбер получава квалификация като банков служител, след което завършва бакалавър в Маастрихт, Холандия (специалност Международен бизнес) и специализира в чужбина – в Еквадор и в Университета в Санкт Гален, Швейцария (магистър по Банково дело и финанси).

След приключване на следването прекарва последните 12 години в Лондон, като отначало работи в Barclays Capital, а по-късно в Citigroup, съответно в сферата на заемното финансиране – финансиране от капиталовите пазари. Там той отговаря за структурирането и пласирането на финансови решения за корпоративни клиенти и частни инвеститори. По-късно се премества в отдела за финансово консултиране (Debt Advisory) на Ondra Partners (също в Лондон).

В Грахер г-н Волбер отговаря за финансовите консултации. Освен с дългогодишен опит в сферата на финансирането, той разполага и с широка мрежа от финансови партньори, в т. ч. банки, кредитни фондове (Private Debt), фондове за мецанин финансиране, както и множество други алтернативни кредитори.

Лична информация

Карл Е. Хьостерман (Carl E. Hoestermann)

Адвокат

род. 1961 г., женен, с 3 деца

1992 г. – завършва стажантска програма в Deutsche Bank AG, Франкфурт, Германия. По-късно асистент на ръководството на филиала в Дуисбург, Германия, а впоследствие директор на два големи филиала.

В края на 1997 г. започва работа в Hochtief AG в Есен, Германия, където ръководи отделите по корпоративни финанси, връзки с инвеститорите и управление на активи. Отговаря за множество проекти на Hochtief AG, в т. ч. международни. От 2004 г. изпълнява и функцията на заместник-председател на управителния съвет на Hochtief Pension Trust e. V. – инвестиционен фонд, създаден с цел финансиране на вътрешните пенсионни задължения на концерна.

Дългогодишен международен опит в сферата на управлението и реализацията на проекти, в т. ч. мащабни проекти свързани с гаранционни застраховки за оперативни дружества в САЩ и Канада.

Лична информация

Волфганг Боймер (Wolfgang Bäumer)

След завършване на средното си образованието, преминава обучение за банков служител в спестовна банка, като впоследствие е назначен в кредитния отдел на същата.

Завършва право в Бон, като полага успешно Втори държавен изпит. След това работи в отдела за корпоративни клиенти на Deutsche Bank AG.

По-късно се прехвърля в областта на лизинга на недвижими имоти, като работи за дъщерни дружества на Dresdner Bank и Commerzbank. На тази си позиция отговаря за структурните и финансовите аспекти на редица крупни проекти, в частност следи за спазването на международните счетоводни стандарти.

От 2013 г. работи за Грахер, с основен акцент върху строителната индустрия и разработването на проекти.

Лична информация

Кристоф Шпулер (Christoph Spuller)

Специалист по застраховане. Следва бизнес администрация във Висшия институт в Кьолн, Германия (специалност Застрахователно дело).

Различни дейности в сферата на продажбите за международни застрахователни посредници в Германия и Люксембург.

В продължение на няколко семестъра е лектор по бизнес администрация към Висшия институт в Трир, Германия.

Лична информация

Едвин Якобс (Edwin Jacobs)

След обучението си за банков служител и отбиване на военна служба завършва курс за одитори при одиторска асоциация. Впоследствие работи като одитор на банки, а след това и като ръководител на одитен отдел.

Работи няколко години като ръководител на кредитен отдел и прокурист, след което на два пъти изпълнява функции в управителните съвети на кооперативни банки.

Допълнително придобива множество специализации, като например „Дипломиран икономист – банково дело“ и „Специалист по финансово консултиране“.

При Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG подпомага специалистите по гаранционни услуги и отговаря за обучението на персонала.

Лична информация

Константин Нариков (Konstantin Narykov)

Икономист / англицист

роден 1991 г., женен, с едно дете

След като завършва успешно икономика и английска филология в университета в Трир, Германия, Нариков натрупва опит във финансовия център Люксембург.

През февруари 2018 г. постъпва в Грахер, където работи като специалист в сферата на гаранциите, като същевременно подпомага предприятието при разработването на собствени софтуерни решения.

На човек

Корнелия Йосич

Банкер

JРодена 1970, една дъщеря

 Г-жа Йосич започва професионалната си кариера през 1987 година с обучението си като банков служител в Commerzbank AG в Карлсруе, където след дипломирането си бързо навлиза в света на международния бизнес.
След като работи в Хайделберг, Баден-Баден и Карлсруе в сферата на продажбите с корпоративни клиенти, през 1998 година тя се релокира в централата на Commerzbank AG, където отговаря за бизнес отношенията с банки в Източна Европа.

През 2000 година г-жа Йосич заема първата си мениджърска позиция като прокурист в Мюнхен – отново в сферата на бизнеса с корпоративни клиенти като ръководител продажби за международния пазар в Южна Бавария. През 2007 година тя се преориентира към класически продажби в ролята на консултант за корпоративни клиенти, където отговаря за развитие на портфолиото на малки и средни, а по-късно и на по-големи предприятия. През 2014 година поема управлението на отдел Корпоративно кредитно администриране и отговаря за договарянето и финансирането на МСП в Южна Бавария. Като част от непрекъснатия процес на оптимизация, тя допринася за финансирането на проекти и управлението на техните гаранции. От 2018 година тя се посвещава на страстта си към продажбите и обслужва средни и по-големи предприятия в Мюнхен, а от 2020 година в Карлсруе.

Благодарение на досегашното си кариерно развитие, г-жа Йосич има почти 30 годишен професионален опит в обслужването на корпоративни клиенти.

Лична информация

Лана Срданович

Икономист

Род. 1982, омъжена, с едно дете

През 2005 започва кариерата си като чиновник, а по-късно като младши специалист корпоративни финанси в белгардския клон на LHB Internationale Handelsbank AG – Франкфурт. От 2012 работи като консултант корпоративни клиенти с фокус върху банковите гаранции към Dunav Banka AD в Белград. През 2015 се прехвърля към ProCredit Bank AG във Франкфурт, където също работи като консултант корпоративни клиенти, а по-късно и като старши консултант корпоративни клиенти. Срданович се справя отлично с решаването на комплексни задачи като анализ на кредитния риск и обработката на заявления за кредит.

Благодарение на досегашната си професионална кариера, г-жа Срданович има над 15 години опит в бизнеса с корпоративни клиенти.

От септември 2021 е старши консултант в екипа на Грахер във Франкфурт.

На човек

Люба Никифорова

Икономист, родена 1981 г., 1 дете

Дипломa по Стопанско управление с фокус Финанси от Рупрехт – Карлс – Университет Хайделберг, Германия, последвана от магистърска степен по Европейска политика и управление от Лондонското училище по икономика и политически науки, Великобритания.

От 15 години работи в България като експерт по бизнес развитие в различни сфери – търговия с електрическа енергия, възобновяема енергия, енергийна ефективност, Европейско финансиране. Отговаря за оптимизирането на разходите за електроенергия в енергоемка индустриална компания, която става първият български индустриален потребител, който покрива собствените си енергийни нужди чрез активна търговия с електроенергия и по този начин постига значителни финансови спестявания.

Лична информация: От май 2020 г. работи за Грахер като специалист гаранции стандартни продукти.

Лична информация

Юзай Сюрдем (Özay Süerdem)

След обучението си като банков служител в Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) г-н Сюердем придобива паралелно с работата си бакалавърска и магистърска степен във FOM Hochschule (FOM) по специалността Бизнес администрация (с акцент върху Финанси), както и Финанси и счетоводство в Кьолн, Германия. През това време г-н Сюердем работи в областта на финансирането в банки и предприятия – доставчици на финансови услуги като старши бизнес консултант, кредитен анализатор, консултант Клиенти, както и продавач-консултант.

Последно г-н Сюердем е работил в компаниите от BIG-4 в одита, в сектор Консултиране и одитиране на кредитни дружества. Освен различни консултантски проекти, свързани с кредитиране, основните му задачи включват оценка на сложни кредитни ангажименти (по-специално проектно и заемно финансиране). В Грахер г-н Сюердем работи като специалист по всички аспекти на корпоративното финансиране, в тясно сътрудничество с г-н Волбер. Задачите му включват анализ и консултиране.

Лична информация

Кай Грове

роден през 1976 г., женен, баща на 3 деца

Започва обучението си в Kreissparkasse Везермюнде-Хаделн през 1996 г., след отбиване на военната си служба. След успешното завършване на обучението си, г-н Грове работи в Главен отдел „Корпоративно банкиране“ като кредитен специалист, в секретариата на отдел „Корпоративно банкиране“, както и като финансов анализатор. В този период се обучава допълнително и за специалист и администратор по спестовни банки. През 2007 г. г-н Грове се премества в отдел „Продажби“ и работи като консултант на корпоративни клиенти, където обслужва стартъп компании, самонаети лица и лица, упражняващи свободни професии, търговски дружества и корпоративни клиенти по всякакви въпроси в областта на банковото и застрахователното дело.

През 2013 г. г-н Грове започва работа като консултант на корпоративни клиенти в MMV Leasing GmbH в Хамбург. На 01.04.2015 г. е назначен за регионален ръководител в новооткрития филиал в Бремен, а на 01.01.2017 г. – за ръководител на филиала. През 2017 г. г-н Грове се прехвърля в abcfinance GmbH и започва работа също в отдел „Продажби-лизинг“ като мениджър Клиенти, а по-късно като мениджър Ключови клиенти, съответно като специалист по финансиране на продажби. В отдел „Продажби-лизинг“ се разработват и прилагат концепции за финансиране на продажби в областта на специализираната търговия.

Въз основа на досегашното си професионално развитие, г-н Грове има повече от 20-годишен опит в обслужването на корпоративни клиенти и В2В дейностите.

От 01.07.2020 г. г-н Грове е част от екипа по депозити в Грахер Кредит- унд Кауционсмаклер ГмбХ & Ко. КГ в северна Германия.

Лична информация

Кристиан Бос

Кристиан Бос има повече от 10 години опит в застраховането на гаранции, придобит в хода на дейността му за Nationale Borg и Atradius Bonding. Силно ориентиран към потребностите на клиентите, Кристиан Бос е опитен експерт в търсенето и намирането на креативни решения в интерес на всички участващи страни.
С широките си контакти в банковите и застрахователни среди и приоритетна насоченост към европейския бизнес, Кристиан ще бъде ангажиран с търсенето на нови бизнес възможности за групата „Грахер“ на национално и международно равнище.
Негови отличителни качества и умения са ориентираният към клиентите подход, кръстосаните продажби и сделките с мултинационални компании.“

Лична информация

ТОМАС ХОТМАН

завършил икономика и застрахователно дело.

Роден 1965г., съжителстващ на семейни начала.

Над 35 години работи успешно в сферата на консултуране, продажби и акаунт мениджмънт при компании като LeasePlan, von Rundstedt и Euler Hermes.

През 2013 г. започва при Euler Hermes в отдела по продажби с фокус акаунт мениджмънт.

Има дългогодишен опит при управлението на проекти и оптимизирането на процеси на национално и международно ниво, както и при обслужване и консултиране на компании.

В отдела по кредитно застраховане на Грахер, е отговорен за консултирането на клиентите и за ръководството и контрола при развитието на екипа.

Лична информация

Д.ф.н. Томас Мьолднер

Разведен, с едно дете

Следва английска и славянска филология, През 1992 получава докторска степен в областта на английската лингвистика.

От 1993 работи в банковия сектор, с фокус върху кредитиране, посредничество при кредитиране и оптизимиране на процесите. През 2021 се присъединява към Грахер като старши консултант – гаранции.

 

Лична информация

Карстен Шак

Роден 1979 г., женен с две деца

Банкер, завършил бизнес администрация, сертифициран мениджър по кредитен риск към Frankfurt School of Finance & Management. Професионалната кариера на Карстен Шак започва като стажант във Volksbank Bonn Rhein Sieg
eG с фокус към корпоративния сектор. След успешното завършване на ледването си, Шак заема позиция като корпоративен консултант на регионални средни предприятия. Опит в областта на факторинга придобива като акаунт мениджър при VR FACTOREM GmbH, а след това развива и продажбените си умения при HSBC. По-късно заема позицията на старши регионален мениджър в отдел „Финансиране на търговски вземания“ в Coface Finanz GmbH за региона на Кьолн. През 2018 г. поема ролята на старши регионален мениджър Deal Structuring. През същата година се връща към сектора на продажбите в ABN AMRO Commercial Finance, където отговаря за привличането на нови клиенти, както и за поддържането и развитието на различни канали за предлагането на услуги като факторинг, лизинг и финансиране на складови наличности.

При Грахер той ще отговаря за услугите в сферата факторинга. В допълнение към 20-годишния си опит в областта на финансите и кредитирането, той разполага с обширна мрежа от кредитни застрахователи, факторинг компании, финансови институции и специалисти.

Лична информация

Андреас Берг

След своето обучение като застрахователен специалист в Signal Iduna Gruppe / Hansa-Invest и Donner & Reuschel Privat Bank през 2001 г., Андреас Берг първоначално се фокусира върху консултирането на местните майстори в областта на финансирането и върху концепцията за оптималната застрахователна защита.

Благодарение на досегашното си кариерно развитие, Андреас Берг е натрупал над 20 години опит със средни компании.

От 01.10.2017 той е част от екип Гаранции на Грахер за района на Северен Рейн-Вестфалия.

Лична информация

Андрè Офенлох (André Ofenloch)

роден 1974 г., съжителстващ на семейни начала, две деца

Vспециалист по застраховане, завършил Бизнес администрация

Започва професионалната си кариера през 1993 г. в тогавашното дружество Allgemeinen Kredit AG (по-късно Coface Deutschland AG) като анализатор и застраховател в сектор Кредитна линия. През 2003 г. се прехвърля в тогава новоучредената факторинг компания Coface Finanz GmbH, която е част от същия концерн. Там работи отначало като акаунт мениджър в сектор Търговски факторинг. От 2006 г. г-н Офенлох в качеството си на прокурист отговаря и за ръководството на отделите Бизнес развитие, Институционални клиенти / Рефакторинг и Обратен факторинг. През 2014 г. поема позицията мениджър продажби в отдел Факторинг и от този момент до края на 2018 г. ръководи 15-членния децентрализиран екип по продажбите в сектор Факторинг. Освен това за известен период от време (от 2018 г. до края на 2019 г.) изпълнява паралелно функцията на ръководител на новосъздадения отдел Структуриране на нови клиенти и онбординг.

В Грахер г-н Офенлох отговаря за отделите Факторинг и Финансиране на вземания и покупки. Освен с дългогодишния си опит в областта на финансирането и кредитното застраховане той разполага с широки контакти с кредитни застрахователи, доставчици на факторингови услуги, кредитни институции и доставчици на финансиране за покупки.